Λινά Υφάσματα

 Jute fabrics have cosmetic use in theatrical shows (like in schools etc.). It is composed of jute, and projects the feel of a natural, earthly product. Jute AA, is a fabric of jute, that can be hand stitched in rustique patterns, that give the sense you are in a village's home.

Επικοινωνία

ADAMS Needlepoint Canvas

Κ. Αδαμόπουλος και Υιοί ΕΠΕ

Υψηλάντου 21, Καλλιθέα

17675 Καλλιθέα / Αθήνα / Ελλάδα

Tel: +30 210 9414617

Fax: 210 9418025

url: www.adamsneedlepointcanvas.gr

e-mail: fabric@fabric.gr

 

Λίγα λόγια για μας.

-